Podsumowanie pracy w młodszej grupie wiekowej
Dodane przez kolodziej dnia Lipiec 04 2016 13:43:45
W klasach I -III

Co wydarzyło się  w roku szkolnym 2015/16 u najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kłaju


W minionym roku  szkolnym praca dydaktyczno- wychowawcza w naszej szkole prowadzona była głównie w 3  wybranych przez nas obszarach. Były to:
1. Promocja czytelnictwa i rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych uczniów,
2. Wzmacnianie szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci,
3. Popularyzacja edukacji matematyczno- przyrodniczej.
<CZYTAJ WIĘCEJ>

Rozszerzona zawartość newsa
W zakresie
PROMOCJI CZYTELNICTWA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI I ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH UCZNIÓW
zrealizowane zostały następujące zadania i przedsięwzięcia:

- W każdej klasie nauczyciele czytali uczniom codziennie bajki, opowiastki, a także dłuższe opowiadania dzielone na fragmenty.
- W klasie IIIb i Ib realizowany był cykl spotkań pt. Prezentacje Czytelnicze,
na których uczniowie prezentowali przeczytane przez książki, czytali ich fragmenty, zachęcając przy tym pozostałych uczniów do ich przeczytania.
- Na styczniowej wywiadówce w każdej z klas I - III odbyła się pedagogizacja rodziców na temat "Dlaczego warto dzieciom czytać?".
- W ostatnim dniu nauki przed świętami Bożego Narodzenia odbyło się wspólne kolędowanie, a śpiew kolęd przeplatany był czytaniem fragmentów opowiadań i wierszy ks. J. Twardowskiego o świętach ze zbioru "Dziecięcym piórem".
- Uczniowie klas I-III brali udział w konkursie plastycznym  "Kartka dla biblioteki" - 11 osób z młodszej grupy wiekowej otrzymało nagrody lub wyróżnienia .
- 3 osoby reprezentowały naszą grupę wiekową w Gminnym Konkursie Recytatorskim.
- W listopadzie Pierwszaki zostały  uroczyście przyjęte w poczet czytelników szkolnej biblioteki.
- W maju odbył się szkolny Konkurs Pięknego Czytania.
- Dzieci uczestniczyły w szkolnym konkursie plastycznym pod nazwą "Słowa kredką malowane".
- Uczniowie wzięli udział w konkursie bibliotecznym na nazwę i logo biblioteki szkolnej -zwyciężyła praca ucz. kl. IIb Karoliny Rojek. Logo i nazwa "Dziupla Czytaczy" zostały umieszczone nad wejściem do biblioteki.
- Uczniowie wyjeżdżali do teatru, a wyjazdy poprzedzone były czytaniem utworów klasyki dziecięcej.
-  Wzięliśmy udział w zbieraniu używanych książek (Bookcrossing) w ramach szkolnego projektu "Przygarnij mnie, pokochaj czytanie".
- Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy grę planszową do książek ks. Jana Twardowskiego.
- Uczniowie klas I- III uczestniczyli w projekcie  MEN "Książki naszych marzeń",
m. in. tworząc listę ulubionych książek, które zostały zakupione do szkolnej biblioteki.
- Uczniowie gimnazjum kontynuowali projekt pod nazwą "Poczytaj mi przyjacielu",  w ramach którego starsi uczniowie czytali książki  swym młodszym kolegom.

W zakresie
WZMACNIANIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
zrealizowano następujące działania:

- W każdej klasie realizowany był cykl zajęć edukacyjno- wychowawczych "Jesteśmy zdrowi i bezpieczni".
- Mały Samorząd Uczniowski zorganizował dla wszystkich klas I-III apel
o bezpieczeństwie w domu, szkole i na ulicy. Przedstawiciele samorządu recytowali wiersze oraz przedstawiali różne scenki, które mówiły o prawidłowych zachowaniach.
- Tuż przed feriami zorganizowany został konkurs plastyczny "Bezpieczni zimą".
- Klasy pierwsze przystąpiły do ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Akademia Bezpiecznego Puchatka". Program miał na celu poprawienie bezpieczeństwa najmłodszych uczniów.
- W grudniu Pierwszaki na zajęciach komputerowych zmierzyły się Ogólnopolskim Testem Wiedzy o Bezpieczeństwie.
- Klasy pierwsze realizowały ogólnopolski program "Mały Mistrz".
- Klasy drugie w pierwszym okresie zrealizowały projekt "Już pływam" współfinansowany przez Województwo Małopolskie. Projekt ten dał szansę uczniom zdobycia umiejętności pływackich.
- Klasy trzecie realizowały program edukacyjny "Ratujemy i uczymy ratować". W jego ramach uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej tj. podejmowania działań ratujących życie. Program zakończył się testem sprawdzającym nabyte umiejętności. Każdy trzecioklasista otrzymał dyplom "Małego Ratownika".
- We wszystkich klasach realizowany był program wychowawczo- profilaktyczny "Spójrz inaczej". Stanowił on profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci. Poprzez realizację programu uczniowie uczą się rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspakajania własnych potrzeb, wyrażania emocji w konstruktywny sposób i lepszego radzenia sobie z różnymi problemami.
- W drugim okresie wszystkie drugie klasy realizowały program profilaktyczny- "Nie pal przy mnie, proszę".
- MSU zorganizował "Dzień dresiarza". W jego ramach uczniowie rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach sportowych.
- Uczniowie wzięli również udział w IV Mityngu Lekkoatletycznym im. Z. Bąka.
- W klasach pierwszych odbyły się zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce, dotyczące prawidłowej postawy.
- Wszyscy pierwszoklasiści wzięli udział w przesiewowym badaniu słuchu.

W zakresie
POPULARYZACJI EDUKACJI MATEMATYCZNEJ I PRZYRODNICZEJ
zostały zrealizowane następujące zadania:

- W grudniu pracownie klas I - III zamieniły się w szkolne laboratoria. Uczniowie pod kierunkiem wychowawczyń przeprowadzali doświadczenia i eksperymenty
z obszarów nauk przyrodniczych oraz technicznych, takich jak: elektryczność, magnetyzm, woda, ogień, powietrze, dźwięki, tkaniny.
- Uczniowie klas Ib, IIc, IIIa odwiedzili Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Dzieci uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych pt. "Zabawy z tornado w butelce", na których dowiedziały się skąd biorą się tornada, trąby powietrzne, cyklony, wiry rzeczne. Uczniowie zwiedzili również interaktywną wystawę "Wokół koła".
Po zwiedzeniu jej z przewodnikiem, mogli eksperymentować z prawami fizyki do woli, używając do tego wszystkich zmysłów. Wielu wrażeń dostarczyła dzieciom także wystawa "Z dziejów polskiej motoryzacji".
- Uczniowie wzięli udział w konkursie "Matematyczne łamigłówki", zdobywając odznaki "Mistrza matematyki".
- W klasie Ib odbyły się zajęcia edukacyjne z fizykiem jądrowym  pod hasłem "Stawiamy hipotezy i je weryfikujemy".
- Uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w zajęciach "Fizyka jest wszędzie" oraz "Tydzień biologii", podczas których, przy pomocy gimnazjalistów, oglądali i przeprowadzali różne doświadczenia.
- Klasa IIIb była z wizytą w lecznicy zwierząt.
- Klasa IIa była na wycieczce w Muzeum Pszczelarstwa.
- Klasy trzecie poznały region bieszczadzki na trzydniowej wycieczce w Bieszczady.
- Klasa Ib poznała region śląski na wycieczce na Śląsk.
- Uczniowie wzięli również udział w lekcjach on-line o Antarktydzie.

UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE WYKONALI TAKŻE INNE WAŻNE ZADANIA, a wśród nich. :

- W klasach: Ib i IIa prowadzone były blogi klasowe.
- Klasa IIa kontynuowała realizację Międzynarodowego Projekt eTwinning Quality Label.
- Klasy Ib i IIa wzięły udział w akcji "Międzynarodowy Dzień Kropki".
- Wszystkie klasy I - III wzięły udział w akcji Szlachetna Paczka.
- Wspólnie bawiliśmy się na zabawie karnawałowej z wodzirejem.
- Świętowaliśmy Dzień Patrona poprzez cykl zajęć "Komnaty księdza Jana".
- W klasie Ia odbyły się zajęcia otwarte dla mam z okazji ich święta.
- W klasie Ia i IIb odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty.
- Uczniowie uczestniczyli w zajęciach teatralnych w ramach w innowacji pedagogicznej "Drama po angielsku".

NAJWAŻNIEJSZE  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

- II m. w Powiatowym Konkursie Plastycznym "Mamo, tato nie pal, proszę" - Milena Gradoś kl. IIc.

- II m. w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu: "Na ratunek Ziemi" pod hasłem "Ekologia i płazy" - Magdalena Musiejowska kl. Ib.

Dominik Kuras kl. IIIb:
- I m. w Gminnym Konkursie Recytatorskim,
- I m. w eliminacjach powiatowych 61 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
- I m. w XVI Dekanalnym Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej,
- I m. w  Archidiecezjalnym Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Libiążu.

- Wyróżnienie  na VII Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim "The Stage Is Yours"  dla zespołu "Drama" kl. I - III za spektakl "Pinocchio" oraz nagroda w kategorii "Najlepszy aktor" dla  Aleksandra Kasprzyka kl. IIIb.
- Krajowa Odznaka Jakości za projekt "Mysteries at the castle" w ramach eTwinnig Quality Label (kl. IIa).

Więcej i dokładniej o wspomnianych powyżej wydarzeniach można przeczytać na naszej stronie internetowej: www.spklaj.edu.pl .

Zespół Nauczycieli Klas I- III
ZSO- Szkoła Podstawowa w Kłaju